Høring om forlengelse av midlertidige bestemmelser for yrkesfag

Høringen handler om midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse. De midlertidige bestemmelsene tar sikte på å redusere negative konsekvenser av covid-19 for de som er inne i yrkesfaglige løp i videregående opplæring.
2021-03-04

KFF har sendt høringssvar på "Høring Forlengelse av midlertidige unntak for fag- og yrkesopplæringen". 
Høringssvaret kan leses her.

Høringsdokumentene finnes på Regjeringens nettsider.

KFFs hovedbudskap er som vanlig at departementet må huske på at friskoler finnes. Slik vi forstår bestemmelsene, blir den utvidede retten til å ta Vg3 og Vg4 for friskoleelevers utvidet til å gjelde også kommende skoleår. Dette er bra. 

KFF etterlyser en videreføring av den midlertidige covid19-forskriftens § 12 med midlertidige særregler for inntak i friskoler høsten 2020. 

Høringsfristen var 03.03.2021.

Powered by Cornerstone