Steinerskolene igjen ute i hardt vær

Gjennom flere år har Steinerskolene vært utsatt for kritikk . Kritikken har imidlertid et annet preg enn den som møter de kristne skolene. Det har vært sterk kritikk både av Steinerskolenes pedagogikk og at de seiler under falskt flagg. Nå har både kritikk og støtte til skolene kommet ut i bokform!
2010-02-27

En artikkel i Vårt Land har overskriften: "Bruker okkultisme på barn."

"Elevenes neste liv er viktigere enn det nåværende. Barn med lærevansker blir behandlet fysisk, med uvitenskapelige metoder. Et religiøst livssyn holdes skjult bak en pedagogisk fasade for å sikre rekrutteringen til skolen.

Dette er blant de alvorligste anklagene i boka «Det de ikke forteller oss. Steinerskolens okkulte basis», som kommer ut på mandag. Boka er skrevet av Kristín A. Sandberg og Trond K.O. Kristoffersen." 

Her finner du hele artikkelen fra Vårt Land hvor sitatet er hentet fra. Der blir det bl.a. referert fra nevnte bok som er svært kritisk til skolene.

Også andre aviser skriver om saken 27. februar. Dagsavisen refererer den samme boka som ovenfor, men de kaller sin artikkel Bokstrid om steinerskolen fordi også en annen positivt innstilt bok kommer ut nå. " I antologien «Liv laga. Erfaringer fra steinerskolen» som lanseres på Litteraturhuset tirsdag, har en redaktørtrio bestående av Peter Normann Waage, Svein Bøhn og Cato Schiøtz samlet bidrag fra blant andre Audun Eckhoff, Niels Christian Geelmuyden og Johan Galtung. Boka inneholder alt fra intervjuer med tidligere elever til en komparativ svensk undersøkelse av steinerelevers «medborgerkompetanse».

– Ideen er å presentere steinerskolen gjennom øynene til de som faktisk har gått der. Dette er en presentasjons- og en drøftelsesbok. Den inneholder en del kritiske blikk. Men i det store og hele er det en svært positiv bok, sier Waage."

"Waage avviser også at steinerskolen er et livssynsalternativ, kledd opp som et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

– De aller færreste som går ut av steinerskolen blir antroposofer. Hadde dette vært en livssynsskole, ville den altså vært usedvanlig mislykket. Men steinerskolens pedagogikk bygger på et bestemt livssyn. Det gjør imidlertid også den vanlige norske skolen, selv om det sjeldent blir formulert, avslutter han."

Fra Stavanger Aftenblad om saken kan du lese her: "Hardt ut mot Steinerskolene i ny bok."

Kritikken mot Steinerskolene, som den første boken inneholder, har i noen år blitt formulert jevnlig på nettstedet www.steinerkritikk.no.

Vil du vite mer om de 33 Steinerskolene i Norge og deres eget syn på seg selv, kan du lese på Steinerskoleforbundets nettside www.steinerskolen.no.

En lederartikkel av av Sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes kommenterer saken 2. mars.

Powered by Cornerstone