Endringer i friskoleloven om opplæring gitt som fjernundervisning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er stede sammen med eleven (fjernundervisning). Et tilsvarende forslag om endringer i opplæringsloven angående adgangen til bruk av fjernundervisning har allerede vært på høring for de offentlige skolenes vedkommende, jf. høringen av NOU 2019: 23.
2021-01-18

Informasjon om høringen er gitt på Kunnskapsdepartementets nettside: Høring Forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Høringsfrist var 15.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse som kan leses her. 

 

 

Powered by Cornerstone