Møte med Udir 14.10.2020

Saker som ble tatt opp: Avkortning i tilskudd grunnet privatistordning i 2. fremmedspråk, ansvar og plikter når elever holdes hjemme med bakgrunn i koronasituasjonen, kommunalt pålegg om åpne skoler i ferie og kommunens/fylkeskommunens representant i skolens styre.
2020-12-15

Dette møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir tok også opp spørsmål om følgende temaer:

  • sikker kommunikasjon med kommunale/fylkeskommunale virksomheter,
  • ny tilskuddsmodell for toppidrettsgymnas,
  • tilskudd til friskolene for å dekke ekstra kostnader ifm skoledrift med smittevernregler,
  • tilsyn med elevmiljø begrunnet i koronatilpasninger,
  • standardbrev til kommuner og fylkeskommuner ifm søknad om nye friskoler Investering i læringsteknologi
  • opplæring av lærere ifm midlertidig oppheving av forbud mot fjernundervisning og eventuelt endring av friskoleloven

Udir ga orientering om endringer i tilskuddsmodellen og endringer rundt revisors attestasjon av elevtall ved friskoler.

Uformelt referat fra møtet kan leses her.

 

 

 

Powered by Cornerstone