Fag og tro - med integritet og kreativitet

Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Høgskolen, vil ha en forelesning for grunn- og videregående skoler i KFF på Zoom onsdag 10. februar 2021 kl. 14.00-15.15. Det blir i etterkant (kl. 15.15-16.15) mulighet for å arbeide med tematikken i faggrupper, enten lokalt eller digitalt i KFF-regi
2020-12-17

Fag og tro - med integritet og kreativitet

Prinsipiell og praktisk utforsking av hvordan livssyn - med verdier, menneskesyn, virkelighetsforståelse og tro (forstått som tillit /forankring av mening) -

kan være et verktøy i møte med fagfornyelsen og synliggjøringen av vårt kristne verdigrunnlag innen ulike fag på ulike trinn.  

Påmelding kommer etter nyttår. 

Vel møtt! 

Powered by Cornerstone