Høring om forlengelse av fraværsreglene

Kunnskapsdepartementet sendte på høring forslag om videreføring av de midlertidige forskriftsbestemmelsene om fravær slik at de vil gjelde ut skoleåret 2020–2021. Høringsfristen var 27.11.2020. KFF sendte ikke høringssvar.
2020-10-29

Departementet foreslår at fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret ikke skal føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår. Det foreslås også at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde i samme periode. Dette gjelder dokumentasjonskravet både i reglene om fraværsgrensen for elever i videregående skole og i reglene om fraværsføring for elever i grunnskolen og videregående opplæring. Selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding.

De midlertidige reglene foreslås videreført tilsvarende for skoler som er godkjent etter friskoleloven, og de foreslås også videreført for dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskoleloven. Departementet ber særlig om tilbakemelding på om det er behov for å videreføre unntaksregelen for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19.

 

Powered by Cornerstone