KFF har sendt høringsuttalelse om Stålsettutvalget

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn ble avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg (Stålsettutvalget). Høringsfristen er ikke før 30. august, men KFF har allerede sendt en uttalelse som er kritisk til mange forslag som angår kristne skoler.
2013-06-03

Uttalelsen kan leses her.

Kristelig Pressekontor ved redaktør Ole Andreas Husøy har skrevet en pressemelding om KFFs uttalelse som er tatt inn bl.a. i Norge I Dag. Les her! 

Dagen har denne brede artikkelen av Silje Rognsvåg.

Powered by Cornerstone