Nytt til årets skolestart

Udir har sendt ut informasjon om det som er nytt til årets skolestart, både for grunnskoler og videregående opplæring. Du kan lese om en mer normal skolehverdag der skolene følger rødt, gult eller grønt nivå i trafikklysmodellen. Retten til skoleskyss. Elever i risikogrupper. Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Fraværsføring. Nye læreplaner og støtte til nye læreplaner. Nye eksamener.
2020-06-09

Du finner dette på Udir sine sider: 

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/

Udir vil oppdatere denne artikkelen helt fram til slutten av august måned.

Se også Udirs hovedartikkel om koronasituasjonen: Skole – informasjon om koronasituasjonen


 

Powered by Cornerstone