Personvern ny versjon

Den nye personvernmodulen er på plass i KFF-KSS. Modulen har fått navnet Personvern ny versjon.
2020-05-26

Den gamle personvernmodulen er ikke fjernet, den har fått navnet Personvern gammel versjon. Det har vært umulig å finne en teknisk løsning for å ta vare på og overføre skolenes arbeid med den gamle modulen og overføre dette til den nye versjonen. Eneste løsning er at skolene tar i bruk den nye versjonen og lar denne, - eventuelt gradvis, erstatte den gamle versjonen. Begge versjonene vil bli synlige og tilgjengelige i alle fall ett år framover i tid.

Den nye versjonen er personvern-faglig sett bedre enn den forrige. Organiseringen har også fått en annen utforming, med en nærmere tilknytning til skolehverdagens gjøremål.

Å ta i bruk modulen Personvern ny versjon krever mye arbeid. Kanskje noe er gjort allerede, men nå er det ingen grunn til å utsette arbeidet som ikke er gjort:

  • Protokoll over behandlingsaktiviteter må fylles ut.
  • Risikovurdering av persopplysningssikkerheten må gjøres. 
  • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) må gjøres i forhold til evaluering av læring, mestring og trivsel.

KFF vurderer å gjennomføre workshops innen disse emnene. Tanken er at representanter fra en del skoler kan samles og utarbeide protokoll, risikovurdering og DPIA i fellesskap. Mye vil være likt fra skole til skole.

Vi vil komme tilbake til dette med workshops. Nå ønsker vi skolene lykke til med personvernarbeidet. Har dere spørsmål, send e-post til post@kff.no!
Og finner dere feil eller mangler, - noe som antagelig finnes, dessverre, må dere melde fra!

Powered by Cornerstone