Ledig stilling som lærer ved Innherred kristne skole (IKS)

Ved IKS er det fra 1. august ledig stilling i 100 %. Skolen vil ha ca. 15 elever fordelt på alle tre hovedstegene fra 1.–10. klasse. Skolen drives på evangelisk-luthersk grunn, og den som tilsettes må være lojal mot verdidokumentet og skolens generelle plan.
2020-03-20

Det tilbys vanlige lønns- og arbeidsvilkår, og ledelsen vil være behjelpelig med å skaffe bolig. Hvilke fag og trinn som legges til stillingen, vil i stor grad kunne tilpasses den som tilsettes. Kunnskap/erfaring fra begynneropplæring tillegges vekt ved vurderingen av kompetanse, og kvinnelig søker vil kunne bli prioritert.

IKS er inne i sitt femte driftsår, og er fortsatt i en spennende etableringsfase. Skolen ligger i Inderøy kommune i den lille bygda Framverran ved naturskjønne Beitstadfjorden. Skolen ønsker å bruke nærområdet, tidl. Mosvik kommune, aktivt i sin friluftslivprofil. En engasjert foreldregruppe m.fl. står for driften gjennom skoleforeningen og eiendomsselskapet.

Dersom dette en tjeneste du har kall til å stå i, eller vil prøve ut, er du velkommen å kontakte rektor Bjørn Valde (mob. 413 06 371) eller styreleder Johan Gangås (mob. 901 60 121).

Powered by Cornerstone