Høringer om endringer i grunnopplæringen

To utvalg som har arbeidet med endringer i grunnopplæringen, har nylig lagt fram sine arbeider. Utvalgets ideer og vurderinger utgis som en NOU (Norges offentlige utredninger). To NOU'er er nå sendt på høring.
2020-02-06

Disse to NOU'ene er nå sendt på høring:

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. (Opplæringsloven gjelder offentlig skole og private skoler uten statstilskudd).
Høringsfrist 01.07.2020.
Les om høringen på Regjeringen.no

NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte sin utredning, NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring, til kunnskaps- og integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv samfunnsdeltakelse. 

Høringsfrist: 01.07.2020 
Les om høringen på Regjeringen.no 

Som en tilleggsopplysning kan vi opplyse om at rektor ved Tryggheim vidaregåande skule, Gjermund Viste, har vært medlem av Lied-utvalget som har levert utredningen "Med rett til å mestre".

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone