Høring - ny opplæringslov

Opplæringsloven gjelder offentlig skole. Den er likevel viktig for friskoler. Den legger premisser, og friskoler må følge opplæringsloven der friskoleloven henviser til denne loven. Et offentlig utvalg har utredet ny opplæringslov. KFF har sendt inn høringsuttalelse.
2020-02-06

Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Opplæringsloven gjelder offentlig skole og private skoler uten statstilskudd.

Frist for å gi høringsuttalelse til NOU 2019: Ny opplæringslov er 01.07.2020.

Les om høringen på Regjeringen.no

KFFs høringsuttalelse.

 


 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone