Ledige stillinger på Gjennestad videregående skole - Ettåringer (Miljøarbeidere)

Gjennestad søker etter 2 ettåringer i 100% stilling som miljøarbeidere. Ansettelsesvilkårene som ettåring er 10 måneders kontrakt, lommepenger, fri kost og losji. Stillingene passer best for ungdommer. Formålet med stillingene er å være med på å sikre gode og trygge boforhold for internatelevene og å legge til rette for aktivitet og engasjement blant elevene.
2020-01-27
Powered by Cornerstone