Regjeringen får flertall for budsjettet

Utdannings- og forskningskomiteen har kommet med sin innstilling. Regjeringsfraksjonen plusser på ca 64 kr per grunnskoleelev for arbeidet med nye læreplaner. Ap, SV og Sp er opptatt av at antall friskoleelever øker og at godkjenninger av friskoler går på bekostning av majoriteten.
2019-12-04

Regjeringens budsjett for 2020 for friskoler ble lagt fram helt uten politiske grep. Vi hadde i det minste håpet at friskolene hadde fått økt kapitaltilskudd slik denne regjeringen har lovet. Det eneste som komiteen har å peke på er en videreføring av 15 mill. kr til gjennomføring av lærernormen og 1,5 mill. kr til pålagt arbeid med egne læreplaner. De fleste grunnskoler får en brukbar økning, men kostnadene øker også blant annet som resultat av økt kompetanse i lærerstabene. På videregående nivå er det reell tilbakegang i tilskuddsnivået.

Vi har sagt tydelig fra om og dokumentert at friskoler de siste to årene har fått store reduksjoner i godtgjørelsen for spesialundervisning. Oppfinnsomheten i å kutte støtte er stor i kommunene. Dette har påført mange friskoler store tap, og på dette området er det også helt tyst.

KFF og andre friskoleorganisasjoner har sagt tydelig fra til komiteen om hvor skoen trykker mest. Den eneste responsen våre medlemmer vil kunne nyte godt er 64 kr for hver grunnskoleelev til ekstra arbeid med å tilpasse egne læreplaner til nye krav fra myndighetene. Til de videregående skolene er det ikke noe.

Vi er først og fremst skuffet over vår egen innsats når de fleste av våre medlemmer må møte 2020 med en strammere økonomi i forhold til oppgavene som skal løses. Komiteen kommer riktignok med klapp på skuldra til friskolene, men det løser ikke problemene skolene har i sin daglige drift.

 

Powered by Cornerstone