Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

KFF har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverket for miljø og helse i barnehager og skoler. Forslaget innebærer en endring i opplæringsloven § 9A-7 og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.
2019-11-11

KFFs høringsuttalelse kan leses her.

Høringsfrist var 30.12.2019. 

Bestemmelsene i dagens § 9A-7 i opplæringsloven innebærer at en skole må fatte enketvedtak i saker der foreldre eller andre klager på forhold ved det fysiske miljøet. Dette foreslås endret slik at behandlingen av saker som gjelder det fysiske miljøet blir mer likt dagens regelverk for behandling av saker angående psykososialt skolemiljø.

De detaljerte reglene angående det fysiske miljøet i skoler og barnehager er i dag regulert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Denne forskriften foreslås erstattet av ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Informasjon om høringen finnes her.

 

Powered by Cornerstone