Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Forslaget som er på høring, innebærer en endring i opplæringsloven § 9A-7 og forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Høringsfrist: 30.12.2019.
2019-11-11

Bestemmelsene i dagens § 9A-7 i opplæringsloven innebærer at en skole må fatte enketvedtak i saker der foreldre eller andre klager på forhold ved det fysiske miljøet. Dette foreslås endret slik at behandlingen av saker som gjelder det fysiske miljøet blir mer likt dagens regelverk for behandling av saker angående psykososialt skolemiljø.

De detaljerte reglene angående det fysiske miljøet i skoler og barnehager er i dag regulert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Denne forskriften foreslås erstattet av ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Informasjon om høringen finnes her.

 

Powered by Cornerstone