Møte med Udir 9.oktober 2019

Udir hadde først to presentasjoner: Endringer i tilskuddsgrunnlaget i perioden 2016-2020 og om satsberegningen 2020. Andre spørsmål som ble tatt opp var bl. a om Feide 2.0 og betingelser for friskoler, tilsyn med fokus på skoleeiers forsvarlige system, lærebøker- midler til anskaffelser, forskjellsbehandling i Oslo kommune - AKS, formuleringen "komme elevene til gode", kryssløp fra studiespesialisering vg1 til ykresfag vgs2, utvidet svarfrist på friskolesøknader fra 2019, samarbeid med barnehage, skoleplasser ifbm ny tilbudsstruktur for IKT fra 2020 og regelforståelse rundt inntak av voksne i vgs.
2019-10-17
Powered by Cornerstone