Høring- fagfornyelsen

Udir har sendt til høring forslag til læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfrist 18. juni. KFF har sendt høringsuttalelse om KRLE-faget.
2019-06-25

Lenke til høringsdokumenter er her.

KFFs har skrevet uttalelse til KRLE-faget fordi vi er opptatt av at alle elever i Norge får kunnskap om kristendom og ulike religioner og livssyn, og kompetanse til å forstå hvilken rolle religion og livssyn spiller for enkeltmennesket og for mangfoldet i samfunnet. Selv om vi organiserer friskoler, ønsker vi at læreplanen som ligger til grunn for skolegangen til de fleste barn og unge i Norge, skal være så god som mulig, både for dem selv og for det samfunnet de er en del av. I tillegg vil den ligge til grunn for vurdering av planer som skal være jevngode. 

KFF arbeider i disse dager med et forslag til en felles læreplan for et felles KRLE-fag for alle de kristne grunnskolene. Denne planen vil være jevngod med og bygge på de samme elementene som Kunnskapsløftets læreplan.

Uttalelsen finner du her

Powered by Cornerstone