Godtar inntak i januar

Udir godtar nå at bibelskoler veksler mellom inntak i august og januar uten at det søkes om egen godkjenning for kurset som går fra januar til desember.
2019-05-20

Mange bibelskoler har over tid praktisert en ordning med hovedinntak i august, men med en mulighet for at elever også kan starte i januar. Alle elevene, både de som starter i august og de som starter i januar, følger samme undervisning, men noen elever får da vårkurset som første kurs og høstkurset deretter. 

Udir har tidligere gitt disse skolene beskjed om at det må søkes om en egen godkjenning, med et eget godkjent elevtall, for kurs som avviker fra det normale starttidspunktet (august). Av den grunn søkte Bibelskolen i Trondheim om en slik godkjenning. Men svaret de fikk, var overraskende.

Udir skriver i sitt svar på søknaden fra Bibelskolen i Trondheim (les hele brevet her) :

Utdanningsdirektoratet har tidligere gått ut med informasjon om at det må foreligge en spesifikk godkjenning for å ha kunne ha oppstart av et godkjent tilbud to ganger i året. Vi har nå kommet til den konklusjonen at voksenopplæringsloven kap. 4 pr. i dag ikke setter krav om at skoler godkjent etter denne loven må ha en spesifikk godkjenning for å ha oppstart av skoleår både høst og vår.

Dette betyr at bibelskoler som ønsker å ha årskurs som både går fra august til juni og fra januar til desember, kan tilby dette og undervise elevene sammen. Det behøves ingen særskilt godkjenning for å organisere opplæringen på denne måten.

Udir presiserer i sitt brev til Bibelskolen i Trondheim at det fortsatt ikke er tillatt å la elever ta bare deler av et godkjent kurs ved skolen. 
 

Powered by Cornerstone