Møte med Udir 10. oktober 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. varslingsplikt kap 9A, dokumentasjon etter øk.forskr. § 8-6, GDPR og behandlingsaktiviteter, investeringsfond, elevtelling og tilstedeværelse, fagfornyelsen og kap. 4-læreplaner, tilleggsvirksomhet og NAV-praksis.
2018-10-25
Powered by Cornerstone