Nye forskrifter

4. september fikk vi ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til kapittel 4 i voksenopplæringsloven. De endelige forskriftene ble nokså like høringsforslagene, men på noen områder kom Kunnskapsdepartementet friskoleorganisasjonene i møte med det vi anser som forbedringer.
2018-09-10

Den viktigste endringen i de to nye forskriftene er, i tillegg til at forskriftene nå er enklere å finne fram i, at det nå er tillatt i friskoler og kap. 4-skoler (bibelskoler) å legge overskudd til egenkapitalen så lenge man holder seg innenfor 25% av samlede inntekter. Alle krav angående investeringsfond er fjernet. Etter de nye reglene kan man også nå dekke tidligere underskudd med overskudd på driften, noe som tidligere ikke har vært lovlig.

Ny økonomiforskrift til friskoleloven finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-01-1295  

Ny forskrift til kap. 4 i voksenopplæringsloven finnes her:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-01-1294

Vi vil komme tilbake til en nærmere redegjørelse angående detaljene i de nye reglene. Friskoleorganisasjonene har et møte med Udir 10. oktober, og vi venter til etter dette møtet med å informere i detalj om konsekvensene av nye forskrifter. 

KFF er fornøyd med at vi fikk gjennomslag på flere områder. Vi vil komme tilbake til en gjennomgang av hva vi oppnådde gjennom våre innspill. Når det gjelder oppstartskostnader, fikk vi ikke departementet med på å endre regelverket slik at normale forberedelser i vårhalvåret før oppstart av en skole i august, skal kunne regnes som ordinære driftsutgifter og dermed finansieres med statstilskuddet som skolen får. Departementet valgte å utsette dette spørsmålet. Det kan bety at en oppmykning av regelverket kan komme senere. Inntil videre gjelder de gamle reglene, sier departementet. Hva dette betyr i praksis, er noe vi også vil spørre Udir om 10. oktober.

KFF-KSS vil bli endret i tråd med de nye forskriftene. Det er snakk om store endringer i de hovedavsnittene i kontrolldelen som omhandler økonomi, så det tar nok litt tid før alt er på plass.

 

 

Powered by Cornerstone