Nyutdannede kan ansettes

Det har vært uklart om snart ferdigutdannede lærerstudenter kan ansettes før vitnemålet foreligger. Kunnskapsdepartementet har nå uttalt at de nyutdannede kan ansettes.
2018-05-22

Udir har tidligere i et brev til Visma Smartskill, som står bak nettsiden Veilederen.no, sagt at lærere som avslutter en lærerutdanning om våren og søker stilling som lærer fra 1.august, enten må ansettes på vilkår i tråd med ansettelse av personer som ikke oppfyller kompetansekravene (se ovenfor) eller ansettes når vitnemål på fullført utfanning foreligger. KS tok til motmæle her og mente denne lovtolkningen var feil. KS mente, som de fleste skoleledere både har ment og praktisert, at det holder at lærerstudenten ansettes under forutsetning av at lærerutdanningen er bestått før skolestart.

Nå har Kunnskapsdepartementet gitt en avklaring. Kunnskapsdepartementet sier at snart ferdigutdannede lærerstudenter kan vurders på lik linje med andre kvalifiserte søkere når ansettelsen skjer under forutsetning av bestått eksamen og godkjent vitnemål. Se brevet fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet her.

Powered by Cornerstone