Kurs for nye rektorer/skoleledere 6. august 2018

KFF har gjennomført kurs for nye rektorer med fokus på "overlevelsesstrategier" de første ukene og månedene.
2018-04-26

Hvert år er det 20-25 nye rektorer/skoleledere på KFFs medlemsskoler. Noen har mer friskoleerfaring og ledererfaring enn andre, men for de fleste av dem er det nytt å være toppleder på en kristen skole, og de første ukene og månedene kan være utfordrende. Det er nytt lovverk, ansatte og offentlige myndigheter kommer med spørsmål og krav, det er ofte vanskelig å skille mellom hva som er viktig og hva som haster, og arbeidsdagene blir gjerne altfor lange.

Temaer:

Hvordan legge grunnlag for et bra samarbeid?
Hvilke lover og regler det er viktig å kjenne til fra starten?
Når og hvordan begynner jeg å gjøre forandringer?
Hva er grunnleggende for å unngå økonomiske tabber i ukene før jeg får oversikt?
Hva må jeg sørge for å ha på plass før elevene kommer - hva kan vente?
Hva slags interne møtepunkter bør på plass?
Hvordan forbereder jeg det første styremøtet?
Hvordan kan jeg unngå å bli styrt av alle henvendelser og forventninger?

Tre erfarne rektorer deltar. Det er Thorleif Skavern, rektor ved Vollan skole (grunnskole) og tidligere rektorer Helge Vatne (Østerbo vgs) og Jan Erik Sundby (Tomb vgs). Det blir selvsagt god tid til spørsmål og samtale.

Foredrag:

Sentrale lover og regler - Vatne

Forberedelse til skolestart  - Skavern

Samarbeid og ledelse  -  Vatne

Styret og styrets arbeid   - Sundby

Økonomistyring  - Vatne

Samarbeidspunkter med kommunen  - Skavern

Powered by Cornerstone