Kurs om internat og juss 12. juni 2018

Hva er et internat, hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene, og hva kan stå i internatreglementet?
2018-04-25

Mange videregående skoler og bibelskoler har internat, og KFF får ofte spørsmål ang. de juridiske sidene ved internatdrift: Hvilket juridisk ansvar har skolen for elevene i internatet, og hvilke forbud og påbud er det juridisk grunnlag for å ha i internatreglementet? Hvor går grensen mellom et internat og et hybelhus, i juridisk forstand? Dette er et område som i liten grad er dekket i lovgivningen. Konkrete temaer som skolene synes er utfordrende er bl.a. rus, ulykker og psykisk helse. KFF inviterer medlemsskoler til kurs i Oslo 12. juni, der advokatene Bjørn Haugen og Mette-Julie Sundby har innlegg om hva jussen sier og ikke sier og der vi samtaler om hva som kan være gode og lovlige løsninger.

Sted og tid: P-Hotels, Grensen 19, Oslo 1, tirsdag 12. juni kl. 10.30-15.30.

Pris: 800 kroner. Faktura sendes etter kurset.

Påmelding

Powered by Cornerstone