Tilleggspoeng for bibelskole?

KrF foreslår at elever som fullfører et år på bibelskoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, får to tilleggspoeng, på lik linje med elever på folkehøyskoler.
2018-04-11

Det er stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Knut Arild Hareide og Steinar Reiten, alle fra KrF, som foreslår dette. De har fremmet et såkalt Dok. 8-forslag, et representantforslag som krever avstemning i Stortinget. Begrunnelsen for forslaget er at for mange elever er et år på bibelskole en parallell til et år på folkehøyskole, og en likebehandling av de to skoleslagene anses derfor som naturlig.

Se forslaget her.

 

Powered by Cornerstone