Kapitaltilskudd

KD må gjøre ny «hjemmelekse» om kapitaltilskudd
2017-12-13

KFF ble skuffet over utredning om kapitaltilskudd som KD presenterte i budsjettinnstillingen i oktober. Vi kan nå konstatere at det samme flertallet i UF-komiteen (tidligere KUF-komiteen) som ba om denne utredningen heller ikke er fornøyd. Kanskje de har lyttet litt til oss?  Flertallet (KrF, V, Sp, H og Frp) sender saken i retur og ber rett og slett om en grundigere utredning fra regjeringen. Flertallet skriver følgende i innstillingen om budsjettet for 2018:

«Stortinget ber regjeringen utrede grundig hvordan kostnader til bygg kan innlemmes i tilskuddsgrunnlaget for friskolene, basert på kostnader tilsvarende skoler og studieretninger i det offentlige har av kapitalutgifter, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

KFF og de andre friskoleorganisasjonene håper at vi nå kan få en mer nyansert utredning av spørsmålet om hvordan kapitalutgiftene kan dekkes inn gjennom tilskuddsordningene for friskolene. Vi håper at KD denne gangen vil lytte til friskolenes innspill i saken.

På andre punkter er budsjettinnstillingen som forventet med de tilleggene som KrF forhandlet på plass med regjeringen. Det gjelder 30 mill kr til kapitaltilskudd slik at dette nå vil komme opp i litt over 62 mill kr eller ca 1.800 kr per elev. Komiteflertallet går også inn for å gi Kristen VGS Vennesla et særtilskudd for musikk på linje med tilsvarende skoler. 

Powered by Cornerstone