Spørsmål om ansettelsesretten til avgjørelse i Stortinget

Fredag 8. jan var det høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om Prp nr 16 L (2009-2010). Det gjaldt saken som i Graver-utvalget og i regjeringsbehandlingen har handlet om kvinner og homofile i trossamfunn. Fra KFF møtte styremedlem/rektor Solveig Gjerpe Asp og gen.sekr. Torgeir Flateby.
2010-01-11

Spørsmålene som tas opp handler om det som gjennom mange år har vært kalt ansettelsesfriheten. Denne gangen gjelder det spørsmål om kvinners og homofiles rettigheter til ansettelse slik det reguleres i noen aktuelle lover, særlig likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. Selve lovendringene er etter KFFs skjønn mindre problematiske enn alt som står skrevet i lovforarbeidene om forståelsen av religion, betydningen av religiøse forhold i andre ansettelser enn ledere i trossamfunn og forståelsen av skoler og høgskoler tilknyttet trossamfunn. Forarbeidene sier at det bare er til ansatte som har religionsundervisning at kristne skoler kan stille tros- og etikkrav og i noen andre helt spesielle tilfeller. Det er viktig å få disse viktige forståelsene på plass både nå og senere når den viktige diskrimineringsloven skal behandles. Den har også blitt foreslått endret av Graverutvalget, men her har ikke regjeringen sendt noe nytt lovforslag til Stortinget enda.

Det var tunge argumenter som kom fram fra høringsinstansene i FAK-komiteen. Kristne barne- og ungdomsorganisasjoner var representert, NORME på vegne av kristne organisasjoner og evangeliske kirkesamfunn, og KFF på vegne av alle KFF-skolene.
 
Flere av de kristne avisene skriver om saken, bare Norge idag i nettavisen. Se her.
 
FAK-komiteen skal avgi sin innstilling innen 18. februar 2010.
 
Vedlagt nedenfor finner du KFFs og NORMEs notater som ble brukt under høringen. Til sammen utgjør de viktige premisser inn i den videre stortingsbehandling. Vi du lese hele KFFs høringsuttalelse i denne saken til Graverutvalgets første delinnstilling, så finner du den her.
 

 

Powered by Cornerstone