KFF

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for undervisningsåret 2018–2019 på alminnelig høring. Høringsfrist 19. januar 2018. KFF har avgitt uttalelse.
2017-11-07

Dokumentene.

KFF har avgitt følgende uttalelse:

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er glad for at forslaget om endret avstandsgrense for bostøtte ikke fikk støtte i statsbudsjettforhandlingene og at grensen dermed opprettholdes. KFF vil støtte forslaget i kap. 8 om fulltidsstøtte til deltidselever med ungdomsrett i videregående opplæring.

Powered by Cornerstone