KFF

Høring endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren. Høringsfrist 4. desember 2017. KFF sendte ikke høringsuttalelse.
2017-11-07

Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Høringen er om en hjemmel i fagskoleloven for å sikre dette.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone