KFF

KFF-KSS kurs 21. november 2017

Det ble avholdt kurs i bruken av KFF-KSS tirsdag 21. november.
2017-11-21

Materiell fra kurset:

Powerpointpresentasjon: Innledning om friskolelovens krav om forsvarlig system.

 

Informasjon om kurset:

KFF oppfordrer til at KFF-KSS ikke blir en oppgave som kun rektor eller en inspektør kan. Deltagere på kurset kan være skoleleder, ansvarlig på skolen for oppdatering og bruk, medlemmer i en ev. kontrollgruppe. For skolenes styreledere og ev. andre styremedlemmer er også kurset nyttig. Ved tilsyn blir styreleder ofte bedt av Utdanningsdirektoratet om å redegjøre for styrets arbeid med dette. ”Forsvarlig system” på skolene er dessuten etter lovverket styrets ansvar.

Innhold
Kurset gir innføring i systemet og konkrete tips til bruk og gjennomføring, også litt tid til erfaringsutveksling mellom skolene og til fokus på de vanligste feilene som KFF finner eller som blir påpekt i tilsyn. Kurset vil være på KFFs kontor med få deltagere og god individuell hjelp.

Bærbar PC
Deltagerne må ha med bærbar PC som via trådløst nettverk kan brukes til å kople opp på KFF-KSS-web. Deltakerne må ha med skolens brukernavn og passord til KFF-KSS og på forhånd ha forsikret seg om at de kommer inn i systemet.

Sted
KFFs kontor, Storgt. 10b med inngang fra Skippergt. 35. Kort gangavstand fra Oslo S.

Program
Fra kl 9.30 Kaffe/te 
10.00 Kursstart. Ord for dagen
10.15 Innledning om systemet KFF-KSS
10.30 Overordnet del - styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon
11.00 Pause
11.15 Overordnet del fortsetter
12.30 Lunsj
13.15 Skolemiljø
14.15 Nasjonal kvalitetsvurdering, kompetanseutvikling og virksomhetsbasert vurdering (lovpålagt og ikke-lovpålagt)
15.15 Personopplysninger
16.00 Kurset er slutt.

Påmelding og pris
Vi trenger minimum seks deltagere for å holde kurset. Det blir gitt beskjed her når det tallet er nådd. Det er derfor viktig at dere melder dere tidlig, slik at det er greit å bestille flybilletter o.l. Pr 10. november er 10 deltakere påmeldt. Det er nok til at kurset blir holdt. Vi har plass til 2 deltakere til.

Kursavgiften er 680 kr pr person fra medlemsskoler, 980 kr fra andre skoler. Det kommer faktura på e-post til skolen fra KFF. Ved avmelding etter torsdag 16. november må kursavgiften betales, bortsett fra ved sykdom.

 

Powered by Cornerstone