KFF

Semesterets siste KFF-KSS-kurs 20. juni

Dette er for de som har tenkt å jobbe litt med systemet før sommerferien, eller etter sommerferien. For gamle og nye brukere.
2017-05-16

KFF oppfordrer til at KFF-KSS ikke blir en oppgave som kun rektor eller en inspektør kan. Deltagere på kurset kan være skoleleder, ansvarlig på skolen for oppdatering og bruk, medlemmer i en ev. kontrollgruppe. For skolenes styreledere og ev. andre styremedlemmer er også kurset nyttig. Ved tilsyn blir styreleder ofte bedt av Utdanningsdirektoratet om å redegjøre for styrets arbeid med dette. ”Forsvarlig system” på skolene er dessuten etter lovverket styrets ansvar.

Innhold
Kurset gir innføring i systemet og konkrete tips til bruk og gjennomføring, også litt tid til erfaringsutveksling mellom skolene. Det er fokus på de vanligste feilene som KFF finner eller som blir påpekt i tilsyn. Kurset vil være på KFFs kontor med få deltagere og god individuell hjelp.

Bærbar PC
Deltagerne må ha med bærbar PC som via trådløst nettverk kan brukes til å kople opp på KFF-KSS-web. Deltakerne må ha med skolens brukernavn og passord til KFF-KSS og på forhånd ha forsikret seg om at de kommer inn i systemet.

Sted
KFFs kontor, Storgt. 10b med inngang fra Skippergt. 35. Kort gangavstand fra Oslo S.

Oversiktsprogram

NB Merk at kursstart er flyttet til 10.30 (med kaffe fra 10), slik at tidene i programmet nedenfor forskyves. Slutt 16.00. 
Fra kl 9.30 Kaffe/te ved ankomst. Kaffe-/te- og fruktpauser også senere på dagen
Kl. 10.00 Kursstart. Ord for dagen
Kl. 10.10 Systematikken og funksjonene i web-utgaven av KFF-KSS
Kl. 12.30 Enkel lunsj
Kl. 13.15 Hvordan implementere systemet?
Kl. 14.30 Utprøving, erfaringsutveksling og dialog
Kl. 15.00 De vanligste feilene som KFF finner eller som blir påpekt i tilsyn
Kl. 16.00 Kursslutt

Påmelding og pris
Påmelding her. Vi trenger minimum seks deltagere for å holde kurset. Det blir gitt beskjed her når det tallet er nådd. Det er derfor viktig at dere melder dere tidlig, slik at det er greit å bestille flybilletter o.l.

Powered by Cornerstone