Kurs for kristendomslærere i vgs

Den årlige samlingen blir 23. - 24. oktober på Gardermoen.
2017-05-12

Styringsgruppen for faget regner med at alle skolene som bruker en eller flere av KFFs læreplaner for kristendomsfag vil være representert. At kurset delvis overlapper med KFFs skolelederkonferanse skulle ikke være et stort hinder, som regel er kristendomslærerne og skolens ledelse ikke de samme personene.

Program med påmeldingsinformasjon.

Powered by Cornerstone