KFF

Høring - endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2-tilbudene, lærefag og yrkeskompetansefagene som blir tilbudt elevene. Høringsfrist var 4. september 2017. KFF sendte ikke høring.
2017-05-04

De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

Forslagene skal blant annet bidra til:

  • mer motiverte elever
  • en mer relevant opplæring rettet mot et yrke eller grupper av yrker
  • et konsistent opplæringsløp fra Vg1 til Vg3 med god progresjon fram til de lærefagene og yrkene som opplæringen skal forberede til
  • et godt grunnlag for fagopplæring i hele landet

Forslagene omfatter blant annet:

  • nedlegging av eksisterende utdanningsprogram og opprettelse av nye
  • oppsplitting eller sammenslåing av Vg2-tilbud og lærefag
  • forslag til nye Vg2-tilbud eller lærefag
  • flytting av Vg2-tilbud og lærefag mellom utdanningsprogram, samt endringer i opplæringsmodeller og navneendringer

Dokumenter

 

Powered by Cornerstone