Nytt styrekurs 15. mars 2017

For alle som ikke fikk med seg styrekurs under storoffensiven i høst, er det nå en ny sjanse. Kurset er lagt dagen etter seksjonssamlingen for grunnskolene, med mulighet for både skoleleder og styremedlemmer til å få med seg begge deler.
2017-02-21

Er styrekurs nødvendig?

Det er viktig at eier ved styret tar aktiv del i ledelse av skolen i samarbeid med skolens daglige ledelse. Friskolestyrene møter høye krav i lovverket. Myndighetene ved Utdanningsdirektoratet er svært opptatt av at skolestyrene oppfyller lovens krav. Det kommer fram både i forbindelse med tilsyn som direktoratet utfører og i annen informasjon til skolene. Vi utfordrer styrene til å stille med så mange som mulig. Også nye skoleledere vil ha stor nytte av kurset - med skoleledere mener vi alle med skolelederoppgaver. Skoleledere, eiervalgte og andre styremedlemmer er velkommen, også elev- og foreldrerepresentanter.

Tid og sted:
Kurset blir holdt i Oslo, på P-hotels i Grensen 19, en kort spasertur fra Oslo S. Kurset er fra 10.30 til 18.00, det serveres kaffe/te en halvtime før.

Program
Velkomst. Presentasjoner.
Kort om KFF og KFFs arbeid.
Friskoleideologi og kristen skole. Om å påvirke med respekt. Forholdet til eierne.
Styrets ansvar og oppgaver. KFFs styreansvarsforsikring.
Lovlig virksomhet og økonomiforvaltning. Non-profit. Fondsavsetning.
Ansettelser i friskoler.
Praktisk styrearbeid og KFF-KSS kvalitetssikringssystem for friskoler.

Påmeldingsskjema

Forbehold
Kurset forutsetter et visst antall deltagere. Det er derfor viktig med tidlig påmelding, slik at flybilletter o.l. kan bestilles. Det blir gitt beskjed her på nettsiden og til de påmeldte når avgjørelse om dette blir tatt. Kurset blir avholdt.

Pris:
Kurset koster kr 900,- pr deltager fra medlemsskoler, inkl. servering og et enkelt kurshefte. Hvis skolene vil sende mange er det denne prisen for de tre første og kr 650,- fra deltager nr fire. Faktura sendes til skolen.

 

Powered by Cornerstone