Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.
2016-11-18

KFFs høringsuttalelse.

Høringsnotatet inneholder forslag om:

  • Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler (kapittel 2)
  • Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven (kapittel 3)
  • Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter (kapittel 4)
  • Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og nedleggelse (kapittel 5)
  • Innføring av hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 6)
  • Innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 7)
  •  Andre endringer i voksenopplæringsloven kapittel 4 (kapittel 8)
  •  Innføring av en bestemmelse i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode (kapittel 9)
  • Reaksjonsformer ved brudd på folkehøyskoleloven mv. (kapittel 10)

Dokumentene.

Powered by Cornerstone