KFF

Høring Forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsatt for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for 2017 på alminneleg høyring. Høyringsfrist 23. november. KFF sende ikkje høyring.
2016-11-08

Endringane i år er stort sett tekniske, pluss at renta vert sett litt opp.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone