KFF

Kurs og seksjonssamlinger 2017/2018

Her finner du en oppdatert oversikt over kurstilbud. Program og påmeldingsliste blir lagt ut i egen artikkel når datoen nærmer seg.
2017-09-08

2018

22. januar Kurs i analyse av lærebøker – med fokus på verdier og livssyn. Se e-post sendt skolene 18. okt. 

28. februar Seksjonssamling fagskoler

12. - 13. mars Servicepersonalkurs

20. mars Seksjonssamling vgs

21. mars KFF-KSS-kurs og reglementkurs

22. mars Seksjonssamling grunnskoler

19. april Seksjonssamling bibelskoler

12. juni Seminar om internat, med fokus på juridiske spørsmål om ansvar mm

6. august Praktisk skoleledelseskurs for nye skoleledere

20. september Seminar om undervisning om skapelse og evolusjon

22.-24. oktober Skolelederkonferansen

 

Powered by Cornerstone