KFF

Høring - Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren i april 2016. Høringsfrist 7. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.
2016-10-05

Karriereveiledningsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. mars 2015 for å utrede et helhetlig system for karriereveiledning. Utvalget leverte delrapporten Karriereveiledning i en digital verden 15. oktober 2015. Nå er sluttrapporten kommet.

Gjennom arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS) er arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner gitt mulighet til å komme med en samlet uttalelse til karriereveiledningsutvalgets sluttrapport, og denne er sendt med høringen.

Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone