KFF

Høring - NOU 2016:14 Mer å hente

Jøsendalutvalget om "Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Høringsfrist 9. desember 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.
2016-10-05

Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talenter og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Utredningen viser at mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og utdanning og kompetanse og undervisningspraksis.

Når NOU-ens forslag skal settes ut i livet gjennom konkrete tiltak og bevilgninger, vil KFF følge med på at friskoleelevene blir inkludert.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone