Taushetsplikt og umyndige styremedlemmer

KFF har laget et notat om utfordringer i forhold til det å ha elever som er umyndige i skolens styre
2009-12-21

Oppdatert notat (høsten 2010) ligger her.

Powered by Cornerstone