Forlenget Kopinoravtale

Mønsteravtalen mellom privatskoleforbundene og Kopinor utløper 31. desember 2009. Det gjør også avtalen mellom Kopinor og KS, som privatskoleavtalen bygger på. Kopinor og KS forhandler nå og tar sikte på en avtale i løpet av januar, nåværende avtale er forlenget til 31. januar 2010.
2009-12-21

Skolene kan altså inntil videre kopiere etter gjeldende avtale.

Sannsynligvis vil forhandlingsresultatet bli at nåværende avtale forlenges for ett eller to år og at det gjennomføres en statistisk undersøkelse i 2010/2011.

Powered by Cornerstone