Kurs for styremedlemmer i kristne friskoler til høsten. Påmelding nå

Til høsten har KFF en storoffensiv for å hjelpe styrene til å drive skolene på en god måte for elevene, foreldrene og eierne.
2016-07-04

Vi har fått ny friskolelov, ny forskrift kommer til høsten, og forslag til forandring i lovverket om elevenes psykososiale miljø er på høring. Forandringer i friskolelovgivningen påvirker også bibelskolene. Styrekurs nå vil gi gamle styremedlemmer en god oppdatering og nye styremedlemmer en grundig innføring.

Det er viktig at eier ved styret tar aktiv del i ledelse av skolen i samarbeid med skolens daglige ledelse. Myndighetene ved Utdanningsdirektoratet er svært opptatt av at skolestyrene oppfyller lovens krav til styrets funksjoner. Det kommer fram både i forbindelse med tilsyn som direktoratet utfører og i annen informasjon til skolene. I årsrapport for tilsyn som kom ut i fjor, var styrets ansvar og oppgaver et hovedtema.

Vi har satt opp kurs ulike steder i landet til ulike tider. For de som ikke får dette til å passe, kan vi tilby egne kurs lokalt for enkelte styrer eller for flere styrer som slår seg sammen. Slike kurs kan avvikles på ettermiddag og kveld om det er ønskelig.

Vi utfordrer styrene til å stille med så mange som mulig på disse kursene.

Tid
Alle kursene utenom de i Oslo er fra 15.30 til 20.00. Søndagskurset i Oslo er fra 14.00 til 18.30, onsdagskurset i november er et dagskurs fra 10.30 til 18.00. Det vil bli litt servering en halvtime før og i en pause, dette vil variere fra sted til sted og vil bli kunngjort deltagerne på forhånd.

Program
Velkomst. Presentasjoner. Bakgrunnen for kursene.
Kort om KFF og KFFs arbeid.
Friskoleideologi og kristen skole. Om å påvirke med respekt. Forholdet til eierne.
Styrets ansvar og oppgaver. KFFs styreansvarsforsikring.
Lovlig virksomhet og økonomiforvaltning. Non-profit. Fondsavsetning.
Ansettelser i friskoler.
Praktisk styrearbeid og KFF-KSS kvalitetssikringssystem for friskoler.

Her er planen, med lenke til påmeldingsskjema:
September
Tirsdag 20. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Kristiansand
Torsdag 22. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Stavanger
Søndag 25. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Oslo
Mandag 26. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Trondheim
Onsdag 28. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Bergen

November
Onsdag 9. Kurs for styremedlemmer i kristne skoler i Oslo

Forbehold
Hvert kurs forutsetter et visst antall deltagere. Det blir gitt beskjed her på nettsiden og til de påmeldte når avgjørelse om dette blir tatt. Kursene i Kristiansand, Bergen og Stavanger har nok påmeldte til å bli avholdt. Det samme gjelder Trondheim og septemberkurset i Oslo. Novemberkurset i Oslo blir også holdt.

Pris
Vi baserer oss på at kursene gjennomføres til selvkost. Endelig pris avhenger av svar på søknad om støtte fra U-dir, men det blir maks 650 kr pr person.

Vi håper å treffe flest mulig av dere på kurs! 

 

Powered by Cornerstone