KFF

Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

Departementet foreslår å stramme inn bruken av offentlige tilskudd i private høyskoler og fagskoler. Høringsfrist var 9. september 2016. KFF har sendt høringsuttalelse.
2016-06-01

KFFs høringsuttalelse.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler. Forslagene retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Departementet mener dagens reguleringer av tilskudd og egenbetaling er for overordnet, og at det på enkelte områder er uklart.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone