Nytt nummer av Kristen Friskole ble lagt ut 18. mai

Det er mange aktuelle saker og en leder om 20-dagersregelen - ørkenvandring. Her er politiske saker, rapporter fra kurs og om nye kurs, pluss organisasjonssaker mm.
2016-05-20

Her er lenke til enkeltartikler og hele bladet.

Dette og andre utgaver av bladet kan alltid leses under menyen Kristen Friskole her på nettsiden.

Powered by Cornerstone