KFF

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.
2016-04-25

KFF har ikke sendt høringsuttalelse.

Våren 2017 skal det legges frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Ambisjonen med meldingen er å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning. I forbindelse med meldingsarbeidet har kunnskapsministeren sendt en bestilling til alle UH-institusjonene, samt en innspillsinvitasjon til andre aktører i UH-sektoren.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone