Kurs om regelverk og reglementer i friskoler 5. april

Kurset er for grunn-, videregående- og kap. 4- skoler som er medlemmer i KFF. Temaer er ordensreglement, inntaksreglement, økonomireglement mm.
2016-01-27

Merk at kurset er dagen etter seksjonskonferansen for bibelskolene.

Kurset holdes tirsdag 5. april kl 10.00-17.00. Kaffe/te fra kl 9.30.

Sted: KFFs kontor i Storgt. 10 b (inngang Skippergt 35), i gangavstand fra Oslo S.

Programpunkter. Regelverk og reglementer som behandles:

  • Vedtekter eller grunnregler for skolene, altså de dokumenter som regulerer ansvaret til årsmøte, generalforsamling eller de bak skolen, i forhold til styret.
  • Ordensreglement.
  • Inntaksreglement.
  • Økonomireglement.
  • Delegasjonsreglement.
  • Personvernregler og arkivering.
  • Skolene tar med sine aktuelle reglementer! Det blir en økt med arbeid med egne regler sammen i grupper.

Bakgrunn for kurset:
Ved søknader om godkjenning eller utvidelser til Utdanningsdirektoratet har det ofte vært feil og behov for nye runder om enkelte av disse.  I oppfølging på skolene av kvalitetssikring er dette sentrale spørsmål. I tilsyn er reglementer ofte sentralt.

Målgruppen:
Viktigste målgruppe er de på skolene som har ansvar for reglementer: ledelsen, styremedlemmer, skoleeierne som sitter i styrene for skolene og skoleansvarlige i kirkesamfunn og organisasjoner. Både grunn-, videregående og bibelskoler kan komme!

Pris:
Pr deltager fra KFFs medelemsskoler kr 790,- inklusive lunsj mm.

Påmelding:
Påmeldingslenke ligger her.

Det er nok deltagere til at kurset blir holdt. Noen få plasser ledige.

Avmelding må ev. skje senest  torsdag 31. mars for å slippe betaling, bortsett fra ved sykdom. Faktura kommer fra KFF i ettertid.

Powered by Cornerstone