Nytt KFF-KSS-kurs 12. april

Kurset er særlig rettet mot nye skoler, nyansatte som jobber med KFF-KSS og de som nylig har fått dette tillagt sin stilling ved skolen. Repetisjonstrengende er også velkomne. Kurset er dagen etter seksjonskonferansen for grunnskolene.
2016-01-27

Det er nok deltagere til at kurset blir holdt.

KFF oppfordrer til at KFF-KSS ikke blir en oppgave som kun rektor eller en inspektør kan. Deltagere kan være skoleleder, ansvarlig på skolen for oppdatering og bruk, medlemmer i en ev. kontrollgruppe. For skolenes styreledere og ev. andre styremedlemmer er også kurset nyttig. Ved tilsyn blir styreleder ofte bedt av Utdanningsdirektoratet om å redegjøre for styrets arbeid med dette. ”Forsvarlig system” på skolene er dessuten etter lovverket styrets ansvar.

Innhold
Kurset gir innføring i systemet og konkrete tips til bruk og gjennomføring, også litt tid til erfaringsutveksling mellom skolene. Det er fokus på de vanligste feilene som KFF finner eller som blir påpekt i tilsyn. Kurset vil være på KFFs kontor med få deltagere og god individuell hjelp.  

Bærbar PC
Deltagerne må ha med bærbar PC som via trådløst nettverk kan brukes til å kople opp på KFF-KSS-web. Deltakerne må ha med skolens brukernavn og passord til KFF-KSS og på forhånd ha forsikret seg om at de kommer inn i systemet.

Sted
KFFs kontor, Storgt. 10b med inngang fra Skippergt. 35. Kort gangavstand fra Oslo S.

Oversiktsprogram
Fra kl 9.30 Kaffe/te ved ankomst. Kaffe-/te- og fruktpauser også senere på dagen
Kl. 10.00  Kursstart. Ord for dagen
Kl. 10.10  Systematikken og funksjonene i web-utgaven av KFF-KSS
Kl. 12.30  Enkel lunsj
Kl. 13.15  Hvordan implementere systemet?
Kl. 14.30  Utprøving, erfaringsutveksling og dialog
Kl. 15.00  De vanligste feilene som KFF finner eller som blir påpekt i tilsyn
Kl. 16.00  Kursslutt

Påmelding og pris
Påmelding her.
Kursavgiften er 625 kr pr person fra medlemsskoler, 925 kr fra andre skoler. Det kommer faktura på e-post til skolen fra KFF. Ved avmelding etter torsdag 7. april må kursavgiften betales, bortsett fra ved sykdom.

Vi trenger minimum seks deltagere for å holde kurset. Det blir gitt beskjed her når det tallet er nådd. Dette tallet er nå nådd. Det er derfor viktig at dere melder dere tidlig, slik at det er greit å bestille flybilletter o.l.

 

Powered by Cornerstone