Møte med U-dir 12. oktober 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet for 2016, endringssøknader for bibelskoler, inntak av ressurskrevende elever, momskompensasjon for voksne elever, egenfinansiert turbetaling i grunnskolen, standpunktkarakterer og styrekurs.
2016-01-15
Powered by Cornerstone