Forskriftsforslag for Diverse skoler framlagt

U-dir har på oppdrag fra KD lagt fram et forslag til ny forskrift for diverse skoler under voksenopplæringsloven. Den vil for KFF i hovedsak gjelde for bibelskolene. Høringsfristen er 15. mars. KFF vil utarbeide en høringsuttalelse.
2009-12-16

Her kan høringsforslaget fra U-dir  og forslag til noen mindre endringer i andre forskrifter leses. 

KFFs kommentar til forskriften er at de aller fleste forhold som gjaldt tidligere nå følges opp i ny forskrift. Økonomiforskriftens regler blir i all hovedsak videreført.  Kun de saker som ble endret i lovarbeidet er endret i forskriften. Man kunne ha ønsket og mange håpet på en noe friere stilling for skolene i noen saker, men det er ingen overraskelser i forslaget. 

Powered by Cornerstone