Kjempesmell for Kongshaug og andre internatskoler

Det kan bli dramatisk hvis internatskolene i KFF rammes av Skatt Vest og Skattedirektoratets nye tolkninger om momskompensasjon. De nekter å betale tilbake mva-komp for internatbygg og internatdrift. Kongshaug, andre skoler og KFF er uenige i dette og det er engasjert advokater i sakene.
2015-12-17

Her er hva Vårt Land skriver og som de har fra KPK. Her er spesielt en sak om Kongshaug Musikkgymnas, men KFF vet om noen andre skoler i mer eller mindre samme situasjon. Skolene må klage på dette.

Det arbeides juridisk og politisk med sakene.

Powered by Cornerstone