Jan Erik Sundby om muslimske skoler på radio 6. oktober

Saken har vært oppe i media fordi Byråden for utdanning i Oslo har innstilt på nei til en muslimsk skole. Østlandssendingen tar opp saken i et bredt intervju med gen.sekr. i KFF som ikke finner det unaturlig med en muslimsk skole i hovedstaden.
2015-10-07

Her kan intervjuet høres. Når du har klikket på saken klikker du så på pkt 9 i 6. oktobers program på Østlandssendingen.

Powered by Cornerstone