Debatt om utlendinger på bibelskolene

Både Vårt land og Dagen har hatt disse sakene, siste uka mest Dagen. Også politikere har vært på banen. Nå skriver gen.sekr. i KFF en redegjørelse til Dagen om KFFs syn og holdninger i dette.
2015-08-26

Vi vil gi litt generell informasjon her:

Dagen har en side her med flere artikler som omtaler både hele saken, antallet elever på bibelskoler inkl utlendinger og omtale av et par av skolene. Også noen politikere er spurt om dette.

Det er ikke ulovlig å ha utlendinger på bibelskolene og UDI viser på sin nettside utlendinger hvordan de skal kunne få midlertidig opphold i Norge. Bibelskole er en av mulighetene. Se på denne nettsiden her:  

Her kan du også lese om at det er en hjemmel for opphold i ett år i forskriften til utlendingeloven § 6-19. 

I denne situasjonen skriver gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby en artikkel i Dagen 26. august om hva KFF mener og hva KFF og skolene jobber med. "- KFF ser sammen med skolene at dagens andel av utenlandske elever er høy, men vi ønsker ikke et forbud eller en sentral kvotering fra myndighetene." Sundby peker også på en del forslag for å forbedre situasjonen. Les hele artikkelen her.

Powered by Cornerstone